Ochrana osobních údajů

Společnost RD-mont CL s.r.o., IČ: 06083218 věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost a jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek i svých zákazníků, a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a souvisejícími právními předpisy.

Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a pro marketingové účely. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Třetím osobám vaše osobní údaje zásadně neposkytujeme.

Cookies

Používáme tzv. cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho stránky optimalizovat. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat např. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače www stránky navštívili. Pokud je to Vaše přání, používání cookies si můžete sami deaktivovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Osobní údaje našich zákazníků jsou uchovávány po dobu 5ti let od ukončení poskytovaných služeb.

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: info@rd-mont.cz

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo požádat o zjednání nápravy. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.